กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท
ตรวจสอบสภาพอากาศรายวัน จ.ชัยนาท คลิกที่นี่ #ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ และภารกิจต่างๆ ของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท ติดตามข่าวกระทรวงมหาดไทย คลิกที่นี่
นายเอกภพ จันทร์เพ็ญ
ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 3 ตุลาคม 2565 นายเอกภพ จันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท มอบหมายให้ นายแสงอุทัย คำหอม ผู้อำนวยการส่วนป้องกันและปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจสอบการติดตั้งสะพานเบลีย์ ซึ่งเกิดจากฝนตกหนักในพื้นที่และกัดเซาะท่อระบายน้ำ ทำให้ถนนขาดเป็นระยะทาง 12 เมตร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท
วันที่ 3 ตุลาคม 2565 อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มอบหมายให้ นายเอกภพ จันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท ร่วมให้การต้อนรับและรายงานสถานการณ์อุทกภัยในภาพรวมและการช่วยเหลือในการตรวจราชการ และติดตามการดำเนินการโครงการด้านทรัพยากรน้ำของ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และคณะฯ ณ จังหวัดชัยนาท และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 3 ตุลาคม 2565 นายเอกภพ จันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย ดำเนินการติดตั้งเครื่องจักรกลสาธารณภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาอุทกภัยให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จังหวัดลพบุรี ดังนี้ จุดที่ 1 ปริมาณการสูบน้ำสะสม 5 วัน 285,000 ลูกบาศก์เมตร และพื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบส่งระยะไกล ปริมาณสูบน้ำสะสม 1 วัน 51,000 ลูกบาศก์เมตร จุดที่ 2 ปริมาณการสูบน้ำสะสม 5 วัน เท่ากับ 260,000 ลูกบาศก์เมตร ณ พื้นที่ หมู่ที่ 6 ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ซึ่งระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้น 5 เซนติเมตร และปริมาณน้ำท่วมขังในพื้นที่ 170 เซนติเมตร โดยพื้นที่ได้รับผลกระทบ 2,000 ครัวเรือน จุดที่ 3 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาดท่อส่ง 12 นิ้ว ณ พื้นที่เทศบาลตำบลโกกโก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ปริมาณการสูบน้ำสะสม 1 วัน 10,080 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้น 5 เซนติเมตร ปริมาณน้ำท่วมขังในพื้นที่ 170 เซนติเมตร พื้นที่ได้รับผลกระทบ 700 ครัวเรือน
วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. นายเอกภพ จันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ขัยนาท เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำป่าสัก ครั้งที่ 3/2565 โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นายเอกภพ จันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ขัยนาท พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนฝึกอบรม ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องจักรกลสาธารณภัย และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 10 โดยมี นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี ณ วัดหนองไม้แก่น หมู่ที่ 7 ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท
วันที่ 20 กันยายน 2565 นายเอกภพ จันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ขัยนาท มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์เขตสนับสนุนบุคลากรเพื่อเป็นวิทยากรในการบรรยายระบบบัญชาการเหตุการณ์และร่วมการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดอุทัยธานี กรณีเกิดอุทกภัย ประจำปี พ.ศ.2565 ในรูปแบบการฝึกบนโต๊ะ (Table Top Exercise : TTX) โดยมี นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธี
สรุปสาธารณภัยประจำสัปดาห์/เดือน
ศูนย์ ปภ. เขต 16 ชัยนาท ขอรายงานสาธารณภัย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 6 ตุลาคม 2565
ศูนย์ ปภ. เขต 16 ชัยนาท ขอรายงานสาธารณภัย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ประจำเดือน กันยายน 2565
ศูนย์ ปภ. เขต 16 ชัยนาท ขอรายงานสาธารณภัย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 16 - 22 กันยายน 2565
ศูนย์ ปภ. เขต 16 ชัยนาท ขอรายงานสาธารณภัย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 9-15 กันยายน 2565
ศูนย์ ปภ. เขต 16 ชัยนาท ขอรายงานสาธารณภัย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 10 - 16 มิ.ย. 2565
ศูนย์ ปภ. เขต 16 ชัยนาท ขอรายงานสาธารณภัย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2565
รายงานสาธารณภัย 4 จังหวัด
Infographic รายงานสาธารณภัยประจำวันพื้นที่ 4 จังหวัดรับผิดชอบ จังหวัดชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี และอุทัยธานี
Infographic รายงานสาธารณภัยประจำวันพื้นที่ 4 จังหวัดรับผิดชอบ จังหวัดชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี และอุทัยธานี
Infographic รายงานสาธารณภัยประจำวันพื้นที่ 4 จังหวัดรับผิดชอบ จังหวัดชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี และอุทัยธานี
Infographic รายงานสาธารณภัยประจำวันพื้นที่ 4 จังหวัดรับผิดชอบ จังหวัดชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี และอุทัยธานี
Infographic รายงานสาธารณภัยประจำวันพื้นที่ 4 จังหวัดรับผิดชอบ จังหวัดชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี และอุทัยธานี
Infographic รายงานสาธารณภัยประจำวันพื้นที่ 4 จังหวัดรับผิดชอบ จังหวัดชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี และอุทัยธานี
แจ้งเตือน ประกาศ คำสั่ง
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถะในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และตำแหน่งพนักงานควบคุมเครื่องจักรกล (จ้างเหมาบริการ)
ประกาศ เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (อุทกภัย) จ.สิงห์บุรี
ประกาศ เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย(อุทกภัย) จ.ลพบุรี
สถิติอุบัติเหตุ
19/4/2565
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ศูนย์ ปภ.เขต 16 ชัยนาท<br />ขอรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 จังหวัดในเขต ศูนย์ ปภ.เขต 16 ชัยนาท<br />ช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565
1/3/2565
ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ประจำปี 2565 และย้อนหลัง 3 ปี
19/4/2564 รายงานอุบัติเหตุทางถนน ศูนย์อำนวยความปลอ.. รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงหลังควบคุมเข้มข้น เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ศปภ.เขต16ชัยนาท ประจำวันที่ 17 เมษายน 2564 (ช่วงหลังควบคุมเข้มข้น 7 วัน) ระหว่างวันที่ 17 - 23 เมษายน 2564 รายละเอียดดังนี้ <br />1.สถิติอุบัติเหตุ <br />- เกิดอุบัติเหตุจำนวน 8 ครั้ง<br />- บาดเจ็บ (Admit) จำนวน 8 คน (ช.4 ญ.4)<br />- ผู้เสียชีวิต จำนวน 2 คน (ช.2 ญ.0)<br />2.ยอดสะสม ( 1 วัน) <br /> - เกิดอุบัติเหตุรวม 8 ครั้ง<br />- บาดเจ็บ (Admit) รวม 8 คน (ช.4 ญ.4)<br />- เสียชีวิต รวม 2 คน (ช.2 ญ.0 เจ็บเป็นตาย0)
17/4/2564 รายงานอุบัติเหตุทางถนน ศูนย์อำนวยความปลอ.. อรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ศปภ.เขต16ชัยนาท ประจำวันที่ 16 เม.ย. 64 (วันที่ 7 ของการรณรงค์) ดังนี้ <br />1.สถิติอุบัติเหตุ <br />- เกิดอุบัติเหตุจำนวน 13 ครั้ง<br />- บาดเจ็บ (Admit) จำนวน 14 คน (ช.9 ญ.5)<br />- ผู้เสียชีวิต จำนวน 0 คน (ช.0 ญ.0)<br />2.ยอดสะสม ( 7 วัน) <br /> - เกิดอุบัติเหตุรวม 107 ครั้ง<br />- บาดเจ็บ (Admit) รวม 109 คน (ช.80 ญ.29)<br />- เสียชีวิต รวม 8 คน (ช.4 ญ.2 เจ็บเป็นตาย2)
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 10914 ครั้ง